1.Τι είναι τα ΚΔΑΠ;

Τα ΚΔΑΠ είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,παιδαγωγικοί χώροι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που τους προσφέρουν χαρά ,γνώσεις, κοινωνικοποίηση, διασκέδαση και εξελίσσουν ταλέντα και δεξιότητες αυτών. 

2.Ποιος είναι ο σκοπός των ΚΔΑΠ;

Σκοπός τους είναι να παρέχουν παιδαγωγικές δραστηριότητες ποιοτικές και δημιουργικές, ατομικές ή ομαδικές, να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού, αλλά και να βοηθήσουν συγχρόνως και τους γονείς που εργάζονται.  

3.Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΑΠ;

Λειτουργούν καθημερινά εκτός σχολικού ωραρίου ανάλογα με τον εσωτερικό τους κανονισμό σε δύο βάρδιες από τις οποίες επιλέγετε ποια επιθυμείτε να παρακολουθεί το παιδί σας. Συνήθως ισχύει το εξής ωράριο: κατά τη διάρκεια που λειτουργούν τα σχολεία : Α’ Βάρδια 14:00-18:00, Β’ Βάρδια 18:00-22:00.Ενώ κατά τη διάρκεια που δεν λειτουργούν τα σχολεία : Α’ Βάρδια 08:30-12:30 ,Β’ Βάρδια 12:30-16:30

4.Ποια ηλικιακή ομάδα εξυπηρετούν τα ΚΔΑΠ;

Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών γίνονται δεκτά όλα τα παιδιά καλής υγείας ηλικίας 5 έως 12 ετών.

5.Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ;

Το πρόγραμμα δεν είναι ίδιο για κάθε Κδαπ. Διαφοροποιείται με βάση τη φιλοσοφία και τις δυνατότητες της κάθε δομής. Βασικοί άξονες των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι:η συνεργασία και η κοινωνικοποίηση των παιδιών,η άσκηση του γραπτού και του προφορικού λόγου, η άσκηση του σώματος με γυμναστική και χορό,η ανάπτυξη καλλιτεχνικής  έκφρασης.

6.Είναι υποχρεωτική η καθημερινή παρακολούθηση του προγράμματος ενός ΚΔΑΠ;

Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν καθημερινά το πρόγραμμα αλλά μπορούν να προσαρμόσουν την προσέλευσή τους με βάση τις ανάγκες ,τον ελεύθερο χρόνο και τα ενδιαφέροντά τους.

7.Υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα των ΚΔΑΠ; 

Εφόσον οι μητέρες ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (Δράση  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ) δεν  καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το κόστος συμμετοχής καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης ( voucher).Σε αντίθεση περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής παιδιών με την καταβολή μηνιαίου χαμηλού χρηματικού ποσού, το ποσό αυτό θα ορίζεται ανάλογα με τις δραστηριότητες και τον χρόνο παραμονής στο ΚΔΑΠ από κάθε παιδί.

8.Πότε γίνονται η αιτήσεις στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  για την δωρεάν συμμετοχή  σε ΚΔΑΠ; 

Κάθε χρόνο γίνονται σχετικές ανακοινώσεις πανελλαδικά για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, για τη δωρεάν συμμετοχή παιδιών από 5 έως 12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα MME και τις δομές των ΚΔΑΠ.

9.Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για δωρεάν φιλοξενία παιδιού σε ΚΔΑΠ;

Υπάρχουν  συγκεκριμένες προϋποθέσεις εργασιακές και εισοδηματικές.

10.Πως γίνεται η υποβολή της αίτησης από τον δυνητικά ωφελούμενο γονέα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.; 

Πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή φακέλου στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον ιστότοπο  www.eetaa.gr .

11. Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την εγγραφή του παιδιού μου στα ΚΔΑΠ;

-Ταυτότητα (ή διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ για μη ελληνική υπηκοότητα)- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εντός τελευταίου εξαμήνου- Τελευταίο Εκκαθαριστικό  και των 2 γονέων-Εκτυπωμένο ΑΜΚΑ (μητέρας),ΑΜΚΑ συζύγου και παιδιών-Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία, σωματική, πνευματική, ψυχική, αρτιμέλεια και εμβολιασμούς του παιδιού. 

12.Πότε γίνονται οι εγγραφές και μετεγγραφές σε ΚΔΑΠ;

Εγγραφές μπορούν να γίνονται κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

13.Ποια είναι η διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος των ΚΔΑΠ;

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 11 μηνών. Ξεκινάει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου.

14.Εάν διαπιστώσω αστοχία στην σύνδεσή μου στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (λάθος username ή password) ή άλλα προβλήματα τι πρέπει να κάνω;

Για διορθώσεις λαθών σε username, email ή το ονοματεπώνυμό ή το αντικείμενο κατάρτισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που σας έχουν δοθεί με email ή ανατρέξτε στην ερώτηση 20 του παρόντος εγχειριδίου.

15.Προβλήματα στην μη ορθή προβολή ορισμένου εκπαιδευτικού υλικού, τι κάνω;

Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται μη ορθή προβολή ορισμένου περιεχομένου εκπαιδευτικού υλικού (αναγραμματισμός και αντικατάσταση χαρακτήρων). Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ασυμβατότητα τεχνολογιών, στην περίπτωση που το υλικό ενός μαθήματος έχει αναπτυχθεί σε Microsoft Office 2016 ή νεότερο και ο εκπαιδευόμενος έχει στον υπολογιστή του εγκατεστημένο το Microsoft Office 2013 ή παλαιότερο και χρησιμοποιεί τον περιηγητή (browser) Google Chrome. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η χρήση άλλων περιηγητών internet όπως το Mozilla Firefox.

16. Σε ποιον απευθύνομαι για προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα;

Για θέματα Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος τηλεκατάρτισης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2410-554026 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 μέχρι 18:00 ή με email στο support@dimitra.gr


Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, 3:36 PM